Volumul Simpozionului Internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” „Provocări trecute și prezente în evoluția limbii, literaturii și culturii române”, 22-24 septembrie 2021

Pagini de gardă

Cuprins

I. LINGVISTICĂ

Alina-Mihaela BURSUC, Marius-Radu CLIM, Mioara DRAGOMIR, Cristina FLORESCU, Gabriela HAJA, Laura MANEA, Elena Isabelle TAMBA, Claudius TEODORESCU, Lansarea primului volum din Corpus lexicografic românesc electronic (CLRE): DA. Literele A–B

Mihaela COZMA, Aspecte teoretice și practice ale conceptului de (in)traductibilitate în spațiul lingvistic și cultural românesc

Irina-Marinela DEFTU, De la imperialismul cultural la imperialismul lingvistic: considerații lexicale pe marginea întrebuințării cuvintelor de origine coreeană în România

Daiana FELECAN, Un tip de identificare nonantroponimică

Oliviu FELECAN, Numele Covid-19: implicații sociolingvistice

Alina-Georgiana FOCȘINEANU, Dificultăți ale achiziției articolului românesc de către studenții vorbitori de limba arabă

Rebeca-Ioana GÎȚ, Terminologia sportivă: de la vocabular clasic la eponimizare în domeniul gimnasticii

Angelica HOBJILĂ, Comunicare şi/ sau relaţionare şi/ sau reglare în învăţământul primar online

Silvia-Ioana ILUȚ, Diminutivele − o perspectivă sociolingvistică

Eugenia MINCU, Dubletul greco-latin ˂ lat. auricula, ae, f ˂ lat. auris, is, f și ˂ gr. ous, otos „ureche”: etimologie și funcționalitate

Ana-Maria PRISACARU, Considerații privind tautologiile toponimice

Gina SCARPETE WALTERS, Structuri cu clasificatori calitativi în documente românești vechi (sec. al XVI-lea – al XVIII-lea)

Mihaela SECRIERU, Sorin Stati – un reprezentant strălucit al lingvisticii româneşti

Elena Isabelle TAMBA, Constelațiile în Dicționarul tezaur al limbii române. Observații

II. ISTORIE LITERARĂ

Mihai BALTAG, Imaginea mitică a Romei, ilustrată în De reditu suo (Rutilius Namatianus)

Alexandru BURLACU, Proba esteticului: neomoderniști basarabeni

Nina CORCINSCHI, Poezia din Basarabia. Scenarii postnouăzeciste

Iulian-Emil COȚOFANĂ, Puncte de vedere despre Nu. O tentativă (teoretică) de receptare a criticii

Simona GALAȚCHI, Procese de masculinizare ale psihicului feminin la Hortensia Papadat-Bengescu: Cazul Dia Baldovin

Oxana GHERMAN, Imaginea copilăriei sovietice în romanul românesc contemporan

Ilinca ILIAN, O abordare cantitativă a traducerilor din poezia latino- americană în primele decenii ale regimului comunist din România (1945–1964)

Emanuela ILIE, Povestea unei lupte fără sorți de izbândă. Confesiunea de criză a Soranei Gurian

Laura Ioana LEON, Literature and Medicine

Emilia-Andreea MOTORANU, Adrian Marino, un spirit solitar – între conștiința națională și cultura occidentală

Mihaela MUDURE, Dracula şi provocările romanului universitar românesc

Maricica MUNTEANU, Râsul junimist – o formă de educație comunitară

Nicoleta NEȘU, Limbaj și temporalitate – despre limba maternă și metamorfozele ei: Eva Hoffman

Ivana OLUJIĆ, Tăcerile în romanele Tatianei Țîbuleac

Cristinia PALADIAN, Versul în metru alexandrin în literatura română: geneză, evoluție și provocări metrice

Flavius PARASCHIV, Victor Anestin și S.F.-ul românesc

Ioana Raluca PETRESCU, Petre Stoica și fenomenul literar al lirismului lucrurilor

Radu I. PETRESCU, Imaginar oniric și vizionarism în Jurnalele și Memoriile lui Vintilă Horia

Cristina SĂRĂCUȚ, Biblioteca fantastică a Soniei Larian

Sharon SCABIN, Rolul femeilor din Primul Război Mondial în societatea burgheză românească

Luisa VALMARIN, Memoria – de la dramatism (Sertarul cu aplauze) la ironie (Recviem vesel pentru tata)

III. CULTURĂ ȘI IDENTITATE

Felicia DUMAS, Marques identitaires roumaines dans la deuxième édition, revue et augmentée du Dictionnaire bilingue de termes chrétiens-orthodoxes, roumain-français et français-roumain

Santiago Daniel GUTIÉRREZ ECHEVERRÍA, Bolivian Literature and the Realism Paradox: from Socio-historical Realism to Post-realism

Cristina-Alice TOMA, A doua mare trecere în folclorul românesc literar: baladă și basm. Studiu lexical și discursiv

Felicia VRÂNCEANU, Premise ale consolidării învățământului în limba română la Cernăuți (sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea)

IV. SIMPOZIONUL NAȚIONAL Memorialistica românească: între documentul istoric şi obiectul estetic, ediţia a VII-a

Zamfir BĂLAN, Memoriile lui Ion Valjan (Ion Al. Vasilescu)

Daniela DOBOȘ, Amintirile traducătorilor. Petre Solomon şi Antoaneta Ralian

Raluca DUNĂ, Soldier Woman (1928). The War Diary of Jeana Fodoreanu

Lucia RĂDUCEA, „Notele de răsboi” ale lui Gib I. Mihăescu – două carnete-jurnal inedite

EUGENIU COȘERIU 100

Eugenia BOJOGA, The Presence of Eugenio Coseriu in Latin America or the Three Eugenio Coseriu Chairs

Emma TĂMÂIANU-MORITA, A Coserian Outlook on Textual Meaning – With Some Observations Regarding the Process of Translation

Dina VÎLCU, The Words of the Revolution and the Revolution of Words. An Integralist Perspective

Dumitru-Cornel VÎLCU, History, Historicity, Temporality, Time in Eugenio Coseriu’s View

Alessandro ZULIANI, Naïve Mistake or Scientific Fraud? Eugeniu Coșeriu and the Issue of Moldovenism